Gecikme Zam Oranı Yenilendi

29.06.2019 00:00


6183 sayılı AATUHK gereğince uygulanan gecikme zammı oranı 02/10/2019 günü yayımlanan Resmi Gazete ile 02/10/2019 gününden itibaren geçerli olmak üzere her ay için ayrı ayrı %2 olarak yenilenmiştir.